Ing. Jiří Zima

soudní znalec

606 660 985

Ing. Jiří Zima

soudní znalec
  • slideshow
  • slideshow
  • slideshow

Reklamace ve stavebnictví

Expertní a poradenská činnost ve stavebnictví

Problematika expertní a poradenské činnosti ve stavebnictví je značně obsáhlá. Zahrnuje právní a smluvní aspekty, zasahuje řadu technických oborů, odvětví a specializací, konče např. odolností jaderných reaktorů vůči zemětřesení.

Nicméně mi dovolte vyslovit názor, že všechna stavební díla a na nich prováděné práce mají z hlediska jejich kvality jednoho společného jmenovatele:

vady, poruchy, nedodělky, dodržování termínů.

Ze své praxe vedoucího reklamačního oddělení velké stavební firmy vím, jak jsou pro úspěšné řešení rozhodující, kromě správné diagnostiky a řádného a včasného uplatnění reklamace, správně nastavené smluvní podmínky. Aby se předcházelo potížím při jejich řešení v budoucnu, je žádoucí a nutné jim věnovat patřičnou pozornost již před zahájením stavby.
Kromě řešení reklamací, Vám nabízím také

Posouzení sjednávaných smluv

před jejich konečným podpisem.
Náklady na znalecký posudek, odborné vyjádření a řešení reklamace jsou vymáhány po dodavateli stavebních prací.Na závěr něco málo příkladů z praxe s čím se lze na stavbách také setkat:

evergreen voda

evergreen voda

chybějící  kompenzátory horizontálních vibrací

chybějící kompenzátory horizontálních vibrací

chybějící hydroizolace

chybějící hydroizolace

kamerový systém multikina

kamerový systém multikina

reklamace tepelných mostů

reklamace tepelných mostů

sednutí dlažby

sednutí dlažby

venkovní omítky v novostavbě

venkovní omítky v novostavbě

voda a elektro

voda a elektro

opláštění multikina

opláštění multikina

pokus o montáž lapače střešních splavenin

pokus o montáž lapače střešních splavenin

Ceník


Pro státní orgán, který si vyžádá znalecký posudek
dle Vyhlášky ministerstva spravedlnosti k provedení zákona o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., v platném znění.

Pro občany a organizace
na základě dohody sjednanou cenou podle náročnosti znaleckého posudku.

KvalifikaceKontakt

Ing. Jiří Zima
soudní znalec
Tel.: +420 606 660 985

E-mail: odhadce@tiscali.cz

Adresa

Sloup 93
679 13 Sloup
IČ: 70463271

Mapa zde

©